43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Прогресу,7
 
 
Департамент фінансів
Волинської обласної державної адміністрації
 
 
[ Вітаємо Вас на нашому оновленому веб-сайті. Всі зауваження, побажання та пропозиції по роботі веб-сайту надсилайте на електронну адресу post@gfin.voladm.gov.ua ]
 
 
Курси валют

Курс доллара     Погода в Луцке
Голосування
Чи задоволені Ви рівнем своїх доходів?
Про обласний бюджет на 2014 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України обласна рада вирішила: 1. Визначити на 2015 рік: - доходи обласного бюджету у сумі 3113014,66 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету 3035114,6 тис. грн., доходи спеціального фонду обласного бюджету 77900,06 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення; - видатки обласного бюджету за головними розпорядниками коштів обласного бюджету та тимчасовою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюджетів у сумі 3110475,06 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету 3014759,816 тис. грн., видатки спеціального фонду обласного бюджету 95715,2 тис. грн. згідно з додатком № 3 цього рішення; - повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 1495,5 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету 1495,5 тис. грн. згідно з додатком № 4 цього рішення; - надання кредитів з обласного бюджету у сумі 4035,1 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету 2530,0 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету 1505,1 тис. грн. згідно із додатком №4 цього рішення; - профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 17824,784 тис. грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 17824,784 тис. грн. згідно із додатком 2 цього рішення; - дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 17824,784 тис. грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 17824,784 тис. грн. згідно із додатком 2 цього рішення. 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету на 2015 рік у сумі 5000,0 тис. гривень. 3. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком №5 цього рішення. Відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України установити, що надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу пільговим категоріям громадян, визначених Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, у 2015 році здійснюється у готівковій формі відповідно до грошових норм, затверджених обласною державною адміністрацією. 4. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно із додатком № 6 цього рішення. 5. Затвердити на 2015 рік резервний фонд обласного бюджету у сумі 2516,4 тис. гривень. 6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою: - оплата праці (КЕКВ 2110); - нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120); - медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220); - продукти харчування (КЕКВ 2230); - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270); - соціальне забезпечення (КЕКВ 2700); - поточні трансферти місцевим бюджетам (КЕКВ 2620); - підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (КЕКВ 2282). 7. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 41414,362 тис. грн. згідно із додатком № 7 цього рішення. Установити, що у 2015 році використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються обласною радою або обласною державною адміністрацією. Обласній державній адміністрації затвердити перелік програм, по яких встановлюються порядки використання коштів обласного бюджету. 8. Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 9. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України. Департаменту фінансів облдержадміністрації, головному управлінню Державної казначейської служби України у Волинській області залишки коштів на рахунках спеціального фонду обласного бюджету, на яких обліковуються кошти екологічного податку, збору за першу реєстрацію транспортних засобів та збору за проведення гастрольних заходів, перерахувати до доходів загального фонду обласного бюджету. 10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2015 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України; у частині фінансування є кошти, отримані із загального фонду обласного бюджету, відповідно до пункту 2 статті 72 Бюджетного кодексу України; у частині кредитування є повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників, та відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. 11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 12. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити департаменту фінансів облдержадміністрації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду обласного бюджету. 13. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації: - розподіляти та перерозподіляти обсяги асигнувань відповідних субвенцій з державного та місцевих бюджетів з урахуванням фактично нарахованих обсягів витрат, змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з обласним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів; - перерозподіляти обсяги асигнувань інших субвенцій на фінансування окремих видатків соціального захисту населення між бюджетами територій в межах їх загального обсягу з урахуванням фактичних нарахувань відповідних витрат; - розподіляти між бюджетами територій обсяги асигнувань іншої субвенції для надання матеріальної допомоги у розмірі по 100,0 тис. гривень сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, в межах її загального обсягу; - за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики проводити розподіл додаткових дотацій з державного бюджету та за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів обласного бюджету перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з обласного бюджету, і об’єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів обласного бюджету. 14. Установити, що, у разі зміни назв структурних підрозділів обласної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів обласного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам облдержадміністрації, які є їх правонаступниками. Департаменту фінансів облдержадміністрації, головному управлінню Державної казначейської служби України у Волинській області, структурним підрозділам облдержадміністрації після зміни назв структурних підрозділів обласної державної адміністрації забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів обласного бюджету у документах, що використовуються у бюджетному процесі. Обласній державній адміністрації після ліквідації управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, перерозподілити бюджетні призначення, визначені цьому головному розпоряднику коштів, між його правонаступниками. 15. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова ради В.Вітер

Никитюк 777 200

 

 

Завантажити Додатки >>>

 

 

 
 
   
 
 
Технічна підтримка Веб-студія ТРЕК Волинська обласна державна адміністрація Веб-портал органів виконавчої влади Інтернет-представництво Президента України