43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Прогресу,7
 
 
Департамент фінансів
Волинської обласної державної адміністрації
 
 
[ Вітаємо Вас на нашому оновленому веб-сайті. Всі зауваження, побажання та пропозиції по роботі веб-сайту надсилайте на електронну адресу post@gfin.voladm.gov.ua ]
 
 
Курси валют

Курс доллара     Погода в Луцке
Голосування
Чи задоволені Ви рівнем своїх доходів?
Проект рішення про обласний бюджет на 2017 рік уточнений

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 77 Бюджетного кодексу України  обласна рада вирішила:

                1. Визначити на 2017 рік:

- доходи обласного бюджету у сумі 4814373,943 тис.грн, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету 4703881,1 тис.грн, доходи спеціального фонду обласного бюджету 110492,843 тис. грн, згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки обласного бюджету за головними розпорядниками коштів обласного бюджету та бюджетними програмами у сумі 4810316,743 тис. грн, у тому числі  видатки загального фонду обласного бюджету 4697556,3 тис. грн, видатки спеціального фонду обласного бюджету 112760,443 тис. грн згідно з додатком № 3 цього рішення;

- повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 1820,0 тис. грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету 1820,0 тис. грн згідно з додатком  № 4 цього рішення;

- надання кредитів з обласного бюджету у сумі 5877,2 тис. грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету 4050,0 тис. грн та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету 1827,2 тис. грн згідно із додатком № 4 цього рішення;

- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 2274,8 тис. грн, у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 2274,8 тис. грн згідно із додатком 2 цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 2274,8 тис. грн, у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 2274,8 тис. грн згідно із додатком 2 цього рішення.

 

         2. Установити, що у 2017 році відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України у бюджетному процесі на рівні обласного бюджету застосовується програмно-цільовий метод бюджетування.

 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету на 2017 рік у сумі 5000,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком №5 цього рішення.

Відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України установити, що надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу пільговим категоріям громадян у 2017 році здійснюється у готівковій формі відповідно до грошових норм, затверджених обласною державною адміністрацією.

Установити, що кошти субвенції з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги у розмірі по 100 тис. гривень сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, спрямовуються для надання матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців Збройних cил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, працівників міліції і добровольців, які проживали в області та загинули в ході проведення антитерористичної операції, померли внаслідок поранень чи захворювань, нещасних випадків та з інших причин. У разі загибелі або смерті вказаних вище військовослужбовців внаслідок нещасних випадків, з природних причин та в інших непередбачуваних випадках виділення матеріальної допомоги здійснюється на підставі рішення робочої групи з вирішення спірних питань щодо виплати допомоги, створеної облдержадміністрацією за участю працівників обласного військового комісаріату та апарату обласної ради.

Така допомога виплачується райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування рівними частками членам сім'ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) учасника АТО, які зареєстровані та проживають на території області. У випадку якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.

 

5. Затвердити на 2017 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно із додатком № 6 цього рішення.

 

6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд обласного бюджету у сумі 9063,75 тис. гривень.

 

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету  на 2017 рік за їх економічною структурою:

-  оплата праці (КЕКВ 2110);

-  нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120);

-  медикаменти та перев'язувальні матеріали (КЕКВ 2220);

-  продукти харчування (КЕКВ 2230);

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);

-  соціальне забезпечення (КЕКВ 2700);

-  поточні трансферти місцевим бюджетам (КЕКВ 2620);

- підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (КЕКВ 2282);

- оплата послуг з охорони комунальних закладів культури (КЕКВ 2240).

 

8. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 41554,081 тис. грн згідно із додатком № 7 цього рішення.

Установити, що у 2017 році використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що  затверджуються обласною радою або обласною державною адміністрацією.

 

9. Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

10. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та  міжбюджетні трансферти з інших бюджетів.

 

         11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2017 рік є:

          у частині доходів надходження,  визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України;

         у частині фінансування кошти, отримані із загального фонду обласного бюджету;

         у частині кредитування повернення коштів, наданих для кредитування  громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників, та відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

 

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

13. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити департаменту фінансів облдержадміністрації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду обласного бюджету.

 

14. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації:

- розподіляти та перерозподіляти обсяги асигнувань відповідних субвенцій з державного та місцевих бюджетів з урахуванням фактично нарахованих обсягів витрат, змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з обласним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів;

- перерозподіляти обсяги асигнувань інших субвенцій на фінансування окремих видатків соціального захисту населення між бюджетами територій в межах їх загального обсягу з урахуванням фактичних нарахувань відповідних витрат;

- розподіляти між бюджетами територій обсяги асигнувань іншої субвенції для надання матеріальної допомоги у розмірі по 100,0 тис. гривень сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, в межах її загального обсягу;

- за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики проводити розподіл додаткових дотацій з державного бюджету та за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів обласного бюджету перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з обласного бюджету, і об'єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів обласного бюджету.

 

15. Враховуючи продовження на 2017 рік експерименту з фінансового забезпечення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування та відсутність на час затвердження обласного бюджету щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на території області, установити, що:

- показники доходів та витрат обласного бюджету за рахунок відповідних надходжень визначаються обласною державною адміністрацією після отримання щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів на 2017 рік;

- відповідно до частини 4 статті 23, частини 2 статті 72 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" використання коштів спеціального фонду від перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на території області, які надходитимуть до обласного бюджету у 2017 році понад бюджетні призначення, здійснюється облдержадміністрацією;

- з метою забезпечення належного освоєння таких коштів до кінця року, відповідно до частини 4 статті 23 Бюджетного кодексу України збільшення планових призначень за коштами спеціального фонду від перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на території області, після 1 жовтня 2017 року здійснюється з урахуванням очікуваного надходження відповідних коштів до обласного бюджету.

 

16. Установити, що, у разі зміни назв структурних підрозділів обласної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів обласного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам облдержадміністрації, які є їх правонаступниками.

Департаменту фінансів облдержадміністрації, головному управлінню Державної казначейської служби України у Волинській області, структурним підрозділам облдержадміністрації після зміни назв структурних підрозділів обласної державної адміністрації забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів обласного бюджету у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

Установити, що передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів обласного бюджету новоствореним структурним підрозділам облдержадміністрації у 2017 році здійснюється відповідно до вимог частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

 

17. Департаменту фінансів облдержадміністрації у разі внесення змін до чинних нормативних документів щодо застосування економічної класифікації видатків у частині автономізації закладів охорони здоров'я забезпечити врахування відповідних змін при складанні та виконанні розпису обласного бюджету на 2017 рік та врахувати зміни у економічній класифікації видатків при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.

 

18. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

 

Голова ради                                                                                                     І.Палиця

 

Никитюк  777 200

 

 

 

 

 

Завантажити Додатки >>>

 

 

 
 
   
 
 
Технічна підтримка Веб-студія ТРЕК Дія. Цифрова освіта Волинська обласна державна адміністрація Веб-портал органів виконавчої влади Інтернет-представництво Президента України