43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Прогресу,7
 
 
Департамент фінансів
Волинської обласної державної адміністрації
 
 
[ Вітаємо Вас на нашому оновленому веб-сайті. Всі зауваження, побажання та пропозиції по роботі веб-сайту надсилайте на електронну адресу post@gfin.voladm.gov.ua ]
 
 
Курси валют

Курс доллара     Погода в Луцке
Голосування
Чи задоволені Ви рівнем своїх доходів?
Доопрацьований проект рішення 'Про обласний бюджет на 2018 рік'

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України обласна рада вирішила:

1. Визначити на 2018 рік:

- доходи обласного бюджету у сумі 8382268,907 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету 6750323,0 тис. грн, доходи спеціального фонду обласного бюджету 1631945,907 тис. грн, згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки обласного бюджету за головними розпорядниками коштів обласного бюджету та бюджетними програмами у сумі 8377618,907 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету 6682008,7 тис. грн, видатки спеціального фонду обласного бюджету 1695610,207 тис. грн згідно з додатком № 3 цього рішення;

- повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 2100,0 тис. грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету 2100,0 тис. грн згідно з додатком № 4 цього рішення;

- надання кредитів з обласного бюджету у сумі 6750,0 тис. грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету 4650,0 тис. грн та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету 2100,0 тис. грн згідно із додатком № 4 цього рішення;

- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 63664,3 тис. грн, у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 63664,3 тис. грн згідно із додатком 2 цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 63664,3 тис. грн, у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 63664,3 тис. грн згідно із додатком 2 цього рішення.

2. Установити, що у 2018 році відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України у бюджетному процесі на рівні обласного бюджету застосовується програмно-цільовий метод бюджетування.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету на 2018 рік у сумі 5000,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком №5 цього рішення.

Відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України установити, що надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу пільговим категоріям громадян у 2018 році здійснюється у готівковій формі відповідно до грошових норм, затверджених обласною державною адміністрацією.

Установити, що кошти субвенції з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги у розмірі по 100 тис. гривень сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, спрямовуються для надання матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців Збройних cил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, працівників міліції і добровольців, які проживали в області та загинули в ході проведення антитерористичної операції, померли внаслідок поранень чи захворювань, нещасних випадків та з інших причин. У разі загибелі або смерті вказаних вище військовослужбовців внаслідок нещасних випадків, з природних причин та в інших непередбачуваних випадках виділення матеріальної допомоги здійснюється на підставі рішення робочої групи з вирішення спірних питань щодо виплати допомоги, створеної облдержадміністрацією за участю працівників обласного військового комісаріату та апарату обласної ради.

Така допомога виплачується райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування рівними частками членам сім'ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) учасника АТО, які зареєстровані та проживають на території області. У випадку якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.

5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно із додатком № 6 цього рішення.

6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд обласного бюджету у сумі 2000,0 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці;

- нарахування на оплату праці;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали;

- продукти харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації;

- оплата послуг з охорони комунальних закладів культури.

8. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 70722,8 тис. грн згідно із додатком № 7 цього рішення.

Установити, що у 2018 році використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються обласною радою або обласною державною адміністрацією.

9. Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетні трансферти з інших бюджетів.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2018 рік є:

у частині доходів надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування кошти, отримані із загального фонду обласного бюджету;

у частині кредитування повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників.

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації:

- розподіляти та перерозподіляти між бюджетами територій обсяги субвенцій на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету; на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами; на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань; на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції у частині цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет; на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов; на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, осіб з їх числа;

- перерозподіляти обсяги інших субвенцій на фінансування окремих видатків соціального захисту населення між бюджетами територій в межах їх загального обсягу з урахуванням фактичних нарахувань відповідних витрат;

- розподіляти між бюджетами територій обсяги асигнувань іншої субвенції для надання матеріальної допомоги у розмірі по 100,0 тис. гривень сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, в межах її загального обсягу;

- проводити розподіл субвенцій з місцевих бюджетів з урахуванням змін показників міжбюджетних відносин інших місцевих бюджетів з обласним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів обласного бюджету;

- за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики проводити розподіл та перерозподіл додаткових дотацій і субвенцій з державного бюджету та за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів обласного бюджету перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з обласного бюджету, і об’єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів обласного бюджету.

14. Установити, що, у разі зміни назв структурних підрозділів обласної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів обласного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам облдержадміністрації, які є їх правонаступниками.

Департаменту фінансів облдержадміністрації, головному управлінню Державної казначейської служби України у Волинській області, структурним підрозділам облдержадміністрації після зміни назв структурних підрозділів обласної державної адміністрації забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів обласного бюджету у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

Установити, що передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів обласного бюджету новоствореним структурним підрозділам облдержадміністрації у 2018 році здійснюється відповідно до вимог частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

15. Департаменту фінансів облдержадміністрації при формуванні розпису обласного бюджету на 2018 рік привести бюджетні призначення головних розпорядників коштів обласного бюджету до діючої у 2018 році Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

17. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова ради                                                                                       І.Палиця

Никитюк 777 200

 

Завантажити Додатки >>>

 

 

 
 
   
 
 
Технічна підтримка Веб-студія ТРЕК Дія. Цифрова освіта Волинська обласна державна адміністрація Веб-портал органів виконавчої влади Інтернет-представництво Президента України