43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Прогресу,7
 
 
Департамент фінансів
Волинської обласної державної адміністрації
 
 
[ Вітаємо Вас на нашому оновленому веб-сайті. Всі зауваження, побажання та пропозиції по роботі веб-сайту надсилайте на електронну адресу post@gfin.voladm.gov.ua ]
 
 
Курси валют

Курс доллара     Погода в Луцке
Голосування
Чи задоволені Ви рівнем своїх доходів?
До уваги місцевих фінансових органів! Мінрегіоном презентовано аналіз показників фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад України

      У першому півріччі цього року, передбачено впровадження програмно-цільового методу бюджетування з 2019 року на усіх ланках бюджетної системи, в тому числі у бюджетах сільських, селищних та міських (міст районного значення).

      Групою фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні оприлюднено аналіз показників фінансової діяльності 665 об’єднаних територіальних громад України у першому півріччі цього року у розрізі чотирьох показників, які характеризують фінансові аспекти діяльності об’єднаних територіальних громад:

     Власні доходи на одного мешканця (співвідношення обсягу надходжень власних доходів до кількості мешканців відповідної ОТГ).

     Динаміка надходжень місцевих податків і зборів у 2018 році порівняно з 2017 роком.

     Рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів ОТГ без урахування субвенцій з державного бюджету).

    Питома вага видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах ОТГ (питома вага видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування в сумі власних доходів загального фонду).

    Для проведення аналізу, 665 ОТГ згрупували за критерієм чисельності населення громади:  

    Група 1 - ОТГ з чисельністю населення понад 15 тис. жителів;

    Група 2 - ОТГ з чисельністю населення від 10 до 15 тис. жителів;

    Група 3 - ОТГ з чисельністю населення від 5 до 10 тис. жителів;

    Група 4 - ОТГ з чисельністю населення менше 5 тис. жителів.

     З детальним аналізом можна ознайомитись за посиланням https://decentralization.gov.ua/news/9680. Разом з тим, департаментом фінансів проаналізовано відповідні матеріали щодо оцінки фінансової спроможності діючих в області 40 ОТГ на фоні загальноукраїнських показників та в чергове підтверджено окремі тенденції у діяльності малочисельних об’єднаних територіальних громад і у цілому громад, які створюються у поліській зоні.

     В Україні створено та діє 87 ОТГ з населенням понад 15 тисяч жителів. При цьому, лише дві з таких громад створено у Волинській області (Любешівська та Любомльська ОТГ).

     У рейтингу таких громад Любомльська ОТГ знаходиться на 64 місці, Любешівська – на 83.

     Серед 103 громад України з чисельністю населення від 10 до 15 тис. жителів, у Волинській області діють також лише 2 громади. При цьому у загальному рейтингу Цуманська ОТГ знаходиться на 50 місці, Колківська – на 77 місці.

     Наведене підтверджує те, що навіть створення великих об’єднаних територіальних громад у поліській зоні не є гарантією їх високої фінансової спроможності. Разом з тим, за умов недостатньої власної фінансової бази таких ОТГ, відповідні органи місцевого самоврядування мають можливість залучити значні обсяги фінансування з державного бюджету на формування інфраструктури громад, а об’єднання значної кількості рад дозволяє зекономити достатні кошти для формування нових органів управління громадами (у жодній з 4-х згаданих ОТГ витрати на органи управління не перевищують 30 відсотків від власної ресурсної бази).

     Більше третини усіх ОТГ України (232) складають громади з населенням від 5 до 10 тисяч жителів. В області частка таких громад є вищою від середнього по Україні і складає 50 відсотків. При цьому, саме щодо таких громад в області є кращі приклади формування фінансово самодостатніх громад. З 20-ти таких громад, створених в області, сім знаходяться у верхній частині рейтингу, при цьому Боратинська ОТГ очолює рейтинг, Княгининівська знаходиться на 11 місці, Заборольська – на 14 місці, Вишнівська – на 17 місці.

     Разом з тим, в останній 50-ці рейтингу знаходяться Головненська (184 місце), Забродівська (185 місце),  Заболоттівська (194 місце), Самарівська (210 місце) об’єднані територіальні громади.

     Найбільш гострим є питання фінансової спроможності та функціонування об’єднаних територіальних громад з чисельністю жителів менше від 5 тис. осіб.

     У цілому по Україні кількість таких громад складає 248 (37,8 відсотка від загальної кількості).

     В області створено 16 таких громад (40 відсотків від загальної чисельності). При цьому, якщо питань до фінансової спроможності Зарічанської (13 місце у рейтингу), Жидичинської (31 місце), Дубівської (34 місце) немає, то фінансова спроможність окремих громад є дуже низькою і загрозливою для належного їх функціонування.

     Однією з основних умов добровільного об’єднання територіальних громад відповідно до статті 5 Закону України „Про добровільне об’єднання територіальних громад” є те, що якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання.

      Разом з тим, є сумніви щодо належного виконання відповідної норми закону у Велицькій ОТГ (221 місце у рейтингу), Смідинській ОТГ (231 місце), Велимченській ОТГ (242 місце), Сереховичівській ОТГ (246 місце).

     Оцінка діяльності громад за І-ше півріччя цього року свідчить, що по згаданих громадах на утримання органів управління фактично спрямовано від 40 до 70 відсотків фактичних надходжень власних доходів відповідних бюджетів. При цьому, у річному вимірі, з урахуванням внесених до бюджетів змін, у Смідинській ОТГ на утримання сільської ради втрачається 49,3 відсотка від власних доходів бюджету, у Велимченській ОТГ – 53,9, у Велицькій ОТГ – 73,3 відсотка, у Сереховичівській ОТГ – 77,8 відсотка. Одночасно, слід зазначити, що із Смідинського та Велимченського сільських бюджетів на утримання органів управління громадами спрямовано відповідно лише 1,4 та 1,1 млн гривень. Збільшення фінансування відповідних органів управління до рівня середнього для малочисельних громад вимагатиме спрямування на цю мету усіх власних надходжень відповідних бюджетів.

      За оцінками експертів Мінрегіону, невеликі за територією та чисельністю населення ОТГ здебільшого мають низьку фінансову спроможність. Також такі громади не мають достатнього трудового потенціалу для свого розвитку та якісного управління. Виняток становлять окремі громади, на територіях яких розміщені бюджетоутворюючі підприємства та потужні підприємства реального сектору економіки.

      Експерти висловюють думку, що одним із оптимальних варіантів подальшого розвитку для громад із низькими показниками фінансової спроможності та демографії є їх приєднання до інших територіальних громад та створення більшої за площею і чисельністю ОТГ. Навіть за умови відсутності у такої ОТГ на поточний момент економічних перспектив для розвитку, таке об’єднання надасть можливість оптимізувати територіальну структуру місцевих рад, підвищити ефективність управління територією, покращити інвестиційну привабливість (за рахунок наявності більшої території та більшої кількості трудових ресурсів) та підвищити рівень доцільності капіталовкладень у територію.

 

 

 
 
   
 
 
Веб-студія Терен Волинська обласна державна адміністрація Веб-портал органів виконавчої влади Інтернет-представництво Президента України